Czy uszkodzone tusze można reklamować?

Używanie drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, zawsze wiąże się z koniecznością kupowania tuszy lub tonerów. Niestety, nie zawsze nowo zakupiony tusz, jest sprawny. Zdarza się, że po jego zamontowaniu, na wyświetlaczu drukarki pojawia się błąd lub pojawiają się problemy z drukowaniem. Wydruki są mało wyraźne lub zbyt wyraźne. Co zrobić w tej sytuacji?

Sprawdzenie drukarki.

Jeśli po założeniu nowego tuszu, pojawia się w drukarce błąd lub pojawiają się problemy z drukowaniem, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na drukarkę. Konieczne jest sprawdzenie połączeń, poprawności zamontowania pojemnika z tuszem. Wskazane jest też oczyszczenie dysz drukarki. Tą funkcję można uruchomić z poziomu komputera. Jeśli powyższe starania nic nie dają i nadal występują problemy z drukowaniem, po prostu należy zareklamować kupiony tusz.

Tusz HP 304 i inne. Reklamacja z powodu wad.

Bez względu czy chodzi o tusz HP 304 czy o inny, można reklamować ten produkt. Nie ma znaczenia, że opakowanie zostało otwarte, tusz zaś trafił do drukarki. Każdy sprzedawca jest zobowiązany przyjąć od klienta taką reklamację i rozpatrzyć. Co ważne, nie ma obowiązku posiadania paragonu czy faktury, potwierdzającej zakup, jednak klient w takiej sytuacji jest zobowiązany do uprawdopodobnienia faktu zakupu, podania daty, godziny zakupu, przybliżenia, kto sprzedawał, Znane są przypadki, gdy uprawdopodobniony fakt zakupu pojemnika, był potwierdzany, choćby przez analizę monitoringu, jeśli więc zgubiliśmy paragon na tusz HP 304 lub inny, nadal istnieje możliwość złożenia reklamacji.

Samo postępowanie reklamacyjne z reguły jest krótkie. Tusz nie jest czymś, co można naprawić, najczęściej więc wadliwy wraca do sprzedawcy, który przekazuje go producentowi, klient zaś otrzymuje nowy pojemnik z tuszem, który może zamontować w swojej drukarce.