Dni Technik Satelitarnych po raz drugi

0

We wtorek, tj. 20 maja 2008 miała miejsce druga edycja Dni Technik Satelitarnych. W przeciwieństwie do zeszłorocznej, w tym roku impreza jest rozłożona w czasie. We wtorek odbyła się konferencja w gmachu Ministerstwa Gospodarki.

Reklama

Konferencję otworzył wiceminister gospodarki – Dariusz Bogdan. Jego krótkie przemówienie, cytowało wczoraj kilka gazet, bowiem można je streścić tak: jeszcze w tym roku powstanie strategia rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego. I w zasadzie to jest najważniejsze. Wiceminister wyjaśnił jeszcze najważniejsze założenia strategii, wśród których znalazły się:

 • większe wykorzystanie potencjału przestrzeni kosmicznej dla rozwoju innowacyjności gospodarki,
 • intensyfikacja zaangażowania polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwój technologii i technik satelitarnych,
 • stworzenie zaplecza infrastrukturalno-technologicznego wspierającego działalność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na globalnym rynku kosmicznym.

Kolejną osobą, która przemawiała był wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Jerzy Duszyński. Wiceminister podkreślił, że obecnie przygotowujemy się do dużych zmian – do pewnej reformy, która ma sprawić, że nauka polska, z pozycji małosatysfakcjonującej, przeniesie się do grona państw rozwiniętych i przodujących w sferze nauki. Jednak tego typu zmiana wymaga przede wszystkim większego poziomu finansowania nauki, gdyż w skali europejskiej, nakłady na polską naukę są na poziomie marginalnym. Poza środkami finansowymi, należy także poczynić zmiany organizacyjne. Chodzi między innymi o to, że pieniądze pozyskiwane mają być w drodze konkursów, które będą prowadzone i rozstrzygane przez dwie agencje:

 • NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowe Centrum Nauki

NCBiR będzie zajmowało się projektami strategicznymi i priorytetowymi. Z kolei druga agencja, czyli Narodowe Centrum Nauki ma odpowiadać za przeprowadzanie konkursów tematycznych. Będą to dwie niezależne od ministerstwa i od siebie agencje.

Badania kosmosu bowiem, wyjawiają się jako nowy projekt, jako nowy priorytet, który dotąd w Polsce był niedoceniany i słabo finansowany. Niech za przykład posłuży fakt, iż nasze wydatki są o 400 razy mniejsze w porównaniu z wydatkami ponoszonymi przez Francję, czy o 200 razy mniejsze w stosunku do Niemiec i Włoch. Trzymając się kwestii finansów, wiceminister Duszyński w swojej wypowiedzi nawiązał także do europejskiego systemu Galileo, jako jednego z większych przedsięwzięć europejskich, do którego Polska dokłada marginalną kwotę, gdyż zaledwie kilka milionów euro do ponad czteromiliardowego budżetu.

Trzecim prelengentem był Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. W krótkiej prezentacji, Marszałek przedstawił co do tej pory dokonał Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jak się okazało, województwo mazowieckie ma ambicje, by w wykorzystaniu technik satelitarnych odgrywać dużą rolę. Ma to się odbywać chociażby poprzez uczestnictwo i tworzenie for dyskusyjnych oraz klastrów współpracy administracji publicznej, środowisk naukowych i producentów z sektora prywatnego, a także poprzez badania naukowe.

Marszałek wymienił obszary, w których obecnie Samorząd działa:

 • monitorowanie tempa i kierunku rozwoju urbanistycznego aglomeracji miejskich;
 • identyfikacja ugorów, odłogów, nieużytków w okolicach miast;
 • identyfikacja obiektów przestrzennych do tworzenia baz danych topograficznych;
 • pozycjonowanie nawigacyjne;
 • identyfikacja stanu ochrony środowiska;
 • identyfikacja terenów zaniedbanych cywilizacyjnie;
 • upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do internetu za pośrednictwem łącz satelitarny

Marszałek pochwalił się także zrealizowaniem systemu nawigacyjnego wykorzystywanego przez warszawskie pogotowie (niebawem opiszemy ten temat bardzo dokładnie) oraz wspomniał o systemie ASG-EUPOS.

Historię pięćdziesięciolecia obecności w kosmosie przedstawił Alain Dupas z paryskiej Politechniki. Wspomniał o początkach, czyli o zimnej wojnie, bombach termonuklearnych, skupił się na dwóch mocarstwach – USA i Związku Radzieckim. Dupas  omawiał podbój kosmosu bardzo przekrojowo, a zarazem ciekawie. Z szacunkiem wspomniał nawet o pisarzach fantasy, czy twórcach filmów fantastycznych, takich jak StarTrek czy Apollo 13, bowiem oni znacznie wcześniej wiedzieli co może być w kosmosie, niż ówcześni naukowcy. Podczas tej prezentacji nie obyło się bez akcentów finansowych. Jak się okazało, budżet amerykańskiej NASA, znacznie przewyższa budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jednak mimo to, ESA ma dużo większy obszar działania. Podkreślona została także coraz większa rola Chin i Indii w globalizacji kosmosu.

Pierwszą sesję zakończyło wystąpienie profesora Kai-Uwe Schrogl, dyrektora Europejskiego Instytutu Polityki Kosmicznej, który wyjaśniał w bardzo przejrzysty sposób, dlaczego każdy kraj powinien mieć politykę kosmiczną.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here