TomTom ogłosił w czerwcu wyniki badań przeprowadzonych przez wiodące Instytuty Badań w Europie i Stanach Zjednoczonych. Potwierdzają one, że nawigacja satelitarna ma pozytywny wpływ na kierowców i bezpieczeństwo na drogach. Badania zostały przeprowadzone w ostatnim czasie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych.

Wnioski z badań:

  • Urządzenia nawigacji satelitarnej podnoszą świadomość kierowcy oraz redukują stres podczas jazdy.
  • Korzystanie z urządzeń nawigacji satelitarnej redukuje wysiłek kierowcy podczas jazdy.
  • Korzystanie z urządzeń nawigacji satelitarnej poprawia samopoczucie kierowcy w czasie jazdy przez nieznany teren lub w nieznanym kierunku.
  • Korzystanie z urządzeń nawigacji satelitarnej redukuje ilość przejechanych kilometrów.
  • Korzystanie z urządzeń nawigacji satelitarnej pozwala zaoszczędzić czas podczas jazdy przez nieznany teren lub w nieznanym kierunku.

Większa świadomość

Kierowcy w Europie i Stanach Zjednoczonych potwierdzają, że nawigacja satelitarna pozwala im na lepszą kontrolę sytuacji na drodze oraz zwiększa ich czujność. Poniżej wybrane wyniki lokalnych badań:

80% użytkowników nawigacji satelitarnej w Niemczech potwierdza, że nawigacja pozawala im na lepszą kontrolę sytuacji na drodze, czujność zwiększa natomiast u 66%.
W Hiszpanii 81% kierowców potwierdza, że przy korzystaniu z nawigacji satelitarnej ich czujność pozostaje na tym samym poziomie, lub ulega zwiększeniu.

Mniej stresu i większy komfort za kierownicą

Redukcja stresu to kluczowy powód, dla którego kierowcy sięgają po nawigację satelitarną. Jest to także główny efekt jej używania we wszystkich krajach. Poniżej wybrane wyniki lokalnych badań:

Ponad trzy czwarte (77%) kierowców w Wielkiej Brytanii potwierdza, że używa nawigacji satelitarnej głównie w celu zwiększenia swojego komfortu w czasie jazdy. Około trzech czwartych (74%) kierowców w Wielkiej Brytanii potwierdza także, że dzięki nawigacji satelitarnej odczuwa mniejszy stres. Większy spokój w czasie jazdy został potwierdzony przez zdecydowaną większość ankietowanych korzystających z nawigacji satelitarnej we wszystkich krajach objętych badaniem. Zostało to potwierdzone m. in. przez 71% kierowców w Stanach Zjednoczonych oraz 68% kierowców we Włoszech.

Mniejsze obciążenie

Przeprowadzone badania dowodzą, że w porównaniu z konwencjonalną nawigacją, nawigacja satelitarna zdecydowanie zmniejsza obciążenie, jakiemu poddawani są kierowcy. Instytut TUV/DLR (Niemcy) oraz Virginia Tech Transportation Institute (Stany Zjednoczone) zmierzyły redukcję obciążenia kierowców, gdy ci podróżowali przez nieznane im rejony (lub w nieznanym kierunku) Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że prowadzenie pojazdu przy użyciu konwencjonalnej nawigacji, takiej jak mapy i wytyczanie tras w Internecie, jest dla kierowców większym obciążeniem. Natomiast mniejsze obciążenie, jakie zaobserwowano u większości ankietowanych użytkowników nawigacji satelitarnej, pozwala im skupić całą swoją uwagę na drodze. Poniżej wybrane wyniki lokalnych badań:

  • 74% Niemców zauważyło u siebie mniejsze obciążenie związane z prowadzeniem samochodu.
  • 60% Amerykanów zauważyło u siebie mniejsze obciążenie związane z prowadzeniem samochodu.

Pozytywny wpływ na samopoczucie kierowców

Zmiany w samopoczuciu zostały zaobserwowane przez instruktora jazdy siedzącego koło kierowcy w czasie przeprowadzania badań. W czasie jazdy z użyciem nawigacji satelitarnej badani kierowcy popełnili zdecydowanie mniej błędów. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych kierowcy nie korzystający z nawigacji satelitarnej popełnili tych błędów zdecydowanie więcej.

Przeprowadzone na zlecenie firmy TomTom badanie potwierdza powyższe obserwacje:

  • 60% francuskich kierowców potwierdza, że nawigacja satelitarna w znacznym stopniu przyczyniła się do ich bezpiecznej jazdy.
  • Włosi i Niemcy potwierdzają, że czują się zdecydowanie bezpieczniej korzystając w czasie jazdy z nawigacji satelitarnej (65%).

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych również udowodniły, że prowadzenie samochodu bez korzystania z nawigacji satelitarnej jest mniej bezpieczne.

Korzyści dla środowiska: redukcja kilometrów i czasu

Wyniki badań dowiodły, że korzystanie w czasie jazdy z urządzenia nawigacyjnego TomTom znacznie redukuje ilość przejechanych kilometrów, szczególnie podczas jazdy przez nieznany teren lub w nieznanym kierunku. Przykładowo w Niemczech ilość przejechanych kilometrów została zredukowana o 6.5%.

Wyniki badań dowiodły także, że dzięki nawigacji satelitarnej czas podróży został zdecydowanie skrócony. Przykładowo w Niemczech czas ten został zredukowany o 11.2%. Dzięki mniejszej ilości przejechanych kilometrów do środowiska naturalnego przedostaje się mniej spalin. Korzyść odnosi także kierowca, płacąc mniej za paliwo.

Informacje o badaniach

Dwa rodzaje badań posłużyły holenderskiemu Instytutowi Badań TNO do określenia odpowiedzi na główne pytanie: Jaki wpływ ma nawigacja satelitarna na bezpieczeństwo na drogach? Część badań została przeprowadzona przez holenderski Instytut Badań TNO na reprezentatywnej grupie kierowców z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Ponadto Instytut TUV/DLR w Niemczech oraz Virginia Tech Transportation w Stanach Zjednoczonych, przeprowadziły badania bezpośrednio w czasie jazdy. Badania trwały trzy miesiące – zostały zakończone w maju 2008 roku. Ich wyniki dowodzą, że rozwiązania zastosowane w nawigacji satelitarnej mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Rezultaty tych badań są także potwierdzone podobnymi wynikami przeprowadzonymi i ogłoszonymi przez holenderski Instytut Badań TNO w 2007 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here