Nowoczesne systemy obrazowania, precyzyjne mapowanie wewnątrzsercowe, nowe technologie w terapii zaburzeń rytmu oraz trendy w elektrofizjologii i elektroterapii były tematami przewodnimi sesji poświęconych problematyce arytmii, odbywających się w ramach I Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych”.

Technologie wykorzystujące Internet of Things coraz śmielej wkraczają w obszar zdrowia. Niebagatelną rolę odgrywją również w leczeniu zaburzeń rytmu serca, na które cierpi duża część polskiego społeczeństwa.

Urządzenia wszczepialne – u progu rewolucji

Metodami, stosowanymi w terapii zaburzeń rytmu, które w ostatnim czasie rozwijają się najbardziej, są ablacja przeznaczyniowa i implantowalne urządzenia do elektroterapii serca. Stymulatory, kardiowertery-defibrylatory oraz urządzenia do terapii resynchronizującej, czy podskórne układy defibrylujące są coraz mniejsze, a ich implantacja – coraz mniej inwazyjna.

– Tendencja, jaką można obserwować w zakresie rozwoju kardiologicznych urządzeń wszczepialnych, stosowanych w terapii arytmii, to postępująca miniaturyzacja i dążenie do naśladowania naturalnej, fizjologicznej pracy serca. Także implantacja kardiologicznych urządzeń wszczepialnych przebiega w sposób coraz mniej inwazyjny. W konstrukcji urządzeń dąży się do całkowitego wyeliminowania stosowania elektrod wewnątrzsercowych. Elektrody te są bowiem jednymi z głównych przyczyn powikłań zabiegów elektroterapii. Dlatego tak wielkie znaczenie ma wprowadzanie najnowszych technologii, pozwalających na  ograniczenie ryzyka związanego z tymi zabiegami – mówi 
prof. O. Kowalski. 

Obrazowanie 3D – czas na przyspieszenie

Ważnym elementem, stosowanym w diagnostyce i terapii zaburzeń rytmu są nowoczesne systemy obrazujące przestrzennie serce z nałożonymi mapami jego czynności elektrycznej i mechanicznej. 

– Systemy obrazujące czynność elektryczną i anatomię jam serca w 3D są wykorzystywane przede wszystkim w zabiegach ablacji. Rosnący stopień skomplikowania podłoża arytmii wymaga analizy coraz większej liczby informacji i coraz dokładniejszych pomiarów sygnałów wewnątrzsercowych – mówi dr Artur Fuglewicz, kierownik Pracowni Elektrofizjologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Współczesne systemy elektroanatomiczne, dzięki stale rosnącej zdolności obliczeniowej i coraz lepszemu oprogramowaniu komputerów  pozwalają w szybki, skuteczny i coraz bliższy rzeczywistości  sposób zobrazować serce pacjenta opanowane arytmią. Kolorowe obrazy, uzyskane z połączenia pomiarów zjawisk fizycznych i grafiki komputerowej dostarczają lekarzom wielu istotnych z punku widzenia elektrofizjologii informacji i danych. 

– W trakcie zabiegów ablacji w czasie rzeczywistym system elektroanatomiczny rejestruje dokładne informacje o rozchodzeniu się fal pobudzenia, lokalizacji blizn, o położeniu i sile nacisku wprowadzonego cewnika, co znacząco poprawia precyzję i zwiększa tempo wykonania zabiegu. – Tendencją, którą obserwuje się w rozwoju systemów elektroanatomiczych nowej generacji jest coraz szybsze przetwarzanie i zbieranie informacji – tysiące informacji przetwarzanych jest dosłownie w sekundy, dzięki temu mapy elektroanatomiczne serca są coraz bardziej dokładne, a zabiegi ablacji  skuteczne. Pacjenci mogą cieszyć się lepszym samopoczuciem i żyć dłużej – mówi dr A. Fuglewicz

Sztuczna inteligencja i single-shot devices

– Obecnie trwają prace nad tworzeniem systemów mapowania trójwymiarowego, które, używane do budowania mapy trójwymiarowej ablowanej struktury (przedsionka lub komory serca), równocześnie weryfikują adekwatność aplikacji prądu i informują o tym lekarza przeprowadzającego zabieg. Innymi słowy, system sam ocenia, czy elektroda użyta do aplikacji prądu była wystarczająco stabilna w docelowym miejscu, które chcemy ablować, czy czas takiej aplikacji był odpowiednio długi i czy nacisk elektrody był wystarczający, aby uzyskać wystarczające uszkodzenie tkanki, czyli pożądany efekt zabiegu ablacji – mówi prof. Radosław Lenarczyk z Kliniki Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

 Taki system mówi nam następnie – „musisz powtórzyć aplikację w tym miejscu – poprzednia nie będzie skuteczna”. Co więcej, algorytmy implementowane w oprogramowaniu takich systemów zaczynają wykazywać pewne cechy typowe dla „sztucznej inteligencji” – mogą w pewnym stopniu uczyć się i dostosowywać do operatora. Taki system informacji zwrotnych,otrzymywany od urządzenia używanego do zabiegu, według wyników wstępnych badań, zwiększa istotnie skuteczność zabiegów ablacji. Duże nadzieje wiązane są również z nowymi generacjami tzw. single-shot devices. Są to rodzaje elektrod lub balonów do ablacji, które pozwalają uzyskać skuteczną modyfikację tkanki już po 1-, 2-krotnej aplikacji, bez konieczności praco- i czasochłonnego wykonywania wielu punktowych aplikacji. Ich użycie przyspiesza zabieg i redukuje narażenie pacjenta oraz personelu na promienie rentgenowskie. Obecnie trwają badania, których celem będzie określenie bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów wykonywanych takimi systemami – dodaje prof. R. Lenarczyk.

– Nowe technologie i innowacje w zakresie metod i urządzeń stosowanych w terapii arytmii są ważnym i potrzebnym elementem procesu leczenia – mówi prof. Maciej Sterliński, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Cytując tytuł panelu, można powiedzieć, że elektrofizjologia to wprawdzie nie gwiezdne wojny, ale stosowane przez nas w praktyce klinicznej rozwiązania, mające wiele wspólnego z technologiami, które pozwoliły zdobyć kosmos. Odpowiednio implementowane, pozwalają na sukcesywną poprawę rokowania, efektów leczenia i jakości życia tysięcy naszych pacjentów – dodaje prof. M. Sterliński.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here