Cyberbezpieczeństwo w firmie – jak zabezpieczyć dokumenty

Cyberbezpieczeństwo w dzisiejszych czasach jest tematem wielowarstwowym. Obejmuje on nie tylko systemy informatyczne, aspekty prawne, audyty i zarządzanie danymi, ale również samych pracowników, którzy powinni poznać największe zagrożenia i dowiedzieć się, jak można przed nimi skutecznie się chronić.

Bezpieczeństwo firmy

Cyberbezpieczeństwo polega nie tylko na korzystaniu z zaawansowanych programów zabezpieczających. Bardzo ważne jest również to, aby nie wchodzić na podejrzane strony internetowe i nie udostępniać na zewnątrz danych dotyczących firmy albo swojego własnego stanowiska. Aby ważne dokumenty firmowe nie wyszły na zewnątrz, zadbać należy o bezpieczne wysyłanie plików na zewnętrzne urządzenia. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że porządna drukarka może znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Coraz więcej firm inwestuje w wielopoziomową identyfikację użytkowników, dzięki czemu są w stanie znacząco ograniczyć ryzyko wycieku poufnych danych.

Cyberbezpieczeństwo a wymiana danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu świadomości poszczególnych użytkowników, co do wagi danych osobowych. Pamiętać należy o tym, że wszystkie dane osobowe pracowników zgodnie z przepisami powinny być gromadzone w bazach, które zgłoszone są do GIODO. W żadnym wypadku nie można doprowadzić do sytuacji kiedy to, akta pracowników trafią w niepowołane ręce.

Jak zabezpieczyć firmę?

Aby zbudować bezpieczne i dobrze funkcjonujące środowisko IT w swojej firmie, niezbędne jest wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania poszczególnymi zasobami IT. Ogromną rolę odgrywa przede wszystkim czynnik ludzki. To właśnie niewyedukowani pracownicy stanowią największe zagrożenie i to właśnie oni są najbardziej podatni na ataki phishingowe i socjotechniczne. Tylko przestrzeganie procedur bezpieczeństwa może przynieść satysfakcjonujące rezultaty, dlatego też niezbędne jest nieustanne szkolenie pracowników. Ochrona danych w każdej firmie powinna rozpocząć się od wdrożenia i skrupulatnego egzekwowania zasad bezpieczeństwa wpólnie z Pwc.